Característiques tècniques del teatre:
* Fitxa tècnica
* Descripció del teatre
* Plànol Teatre


Fitxa tècnica:
Nom de la sala: Teatre Municipal l'Ateneu
Adreça: c/ de Sant Pau, 9
Codi postal: 08700
Telèfon: 93 805 03 58 - Teatre;
- Ajuntament d'Igualada - Departament de Cultura - 93 803 19 50
Cap de Sala: Agustí Coll
Cap tècnic: Rafel Roca
L'Ajuntament posa a disposició dels grups i companyies el cap de sala.
L'assistència tècnica de so i llum cal pactar-la prèviament, així com el personal de sala: porters, acomodadors, taquiller, tramoia, personal de càrrega descàrrega i muntatge.
Recentment s'ha aprovat un Reglament d'ús de l'esmentat teatre.


Descripció del Teatre:
Teatre a la italiana.
Capacitat:529 localitatsPlatea: 234
Amfiteatre platea: 148
Amfiteatre 1r. pis: 147


Sala:Teló de guillotina vermell
Barra de focus al perímetre
de l'amfiteatre 2n. pis

Barra de focus a 1/4 part
del perímetre del 1r. pis

Tancament llums sala des de l'entrada
del teatre

Senyals lluminosos de balisa


Escenari:
Dimensions de l'escenari:

Amplada (incloses les espatlleres):
20 metres

Profunditat: 10 metres

Dimensions de la boca:
Amplada: 9 metres
Alçada: 6 metres
Alçada de la pinta: 14 metres

Terra de l'escenari: Fusta de pi tipus flandes. Trapes d'1x0'5 metres. 10x8 metres

Prosceni o corbata: Amb accés directe sense destorb. 1 escala d'accés directe al públic a cada lateral

Maquinària: 20 barres manuals de 12 metres. Perllongables fins a 15 metres.
3 barres electrificades i contrapesades. Amb sis punts de connexió (Shuckos) a cadascuna. Pugen fins a 7'5 metres.
5 bambolines de 12 x 1'8 metres
5 cametes de 3 x 8 metres
1 fons de vellut negre 2 peces de 10 metres d'amplada per 8 metres d'alçada

Il.luminació espectacular:
Potència de llum: Quadre escenari 90 kw
Dimmers: 140 kw
96 línies i punts de connexió entre escenari i sala. Que arribin a dimmer amb patch (amb 96 clavilles shucko).
Equip de regulació:Taula de regulació Sirius de 48 canals
30 canals de dimmer amb doble sortida
28 projectors PC Spotlight 1000 w
14 projectors panorama 1000 w
10 projectors retallable 1000 w
20 projectors Par 1000 w
Equip de so:2 columnes de so 700 w
2 monitors d'escenari
1 taula de barreges Citronic de 16 canals
3 micròfons
1 compact disc JVC
1 Doble platina JVC
connexió de micròfons a l'escenari


 


C/ Sant Pau, 9
Apartat 243

Tel. / Fax
93 803 19 50