Les Escoles de l’Ateneu han estat des del seu inici un dels elements més vius i sensibles de l’Entitat Ateneu Igualadí. Per això, al llarg de la seva història s’han fet ressò dels ideals pedagògics més progressistes i innovadors del moment.

La seva trajectòria s’ha vist notòriament afectada per les circumstàncies socio-polítiques que els ha tocat viure, en l’actualitat, després d’un llarg període, han vençut les adversitats i han recuperat el prestigi que tenien.

S’iniciaren al mateix temps que l’Entitat, el mes de setembre de l’any 1863. L’ensenyament era per a adults i es feia els vespres. Un any després es va inaugurar l’Escola de dibuix. L’any 1871 s’iniciaren les classes de música.

El 1873 l’Ateneu fou cremat en motiu de la guerra carlina i les activitats escolars varen haver d’aturar-se fins l’any 1877.

El 2 de gener del 1890 s’iniciaren les Escoles diürnes destinades als nois majors de 8 anys. Aquestes anaven a càrrec del professor Francesc de P. Badós.

L’abril del 1890 s’estableixen classes de francès i de teixits.

L’any 1908 s’iniciaren les Escoles diürnes per a nenes a càrrec de la professora Delfina Badós. També durant aquest curs s’obren unes classes d’Esperanto.

El 29 de juliol de l’any 1912 es realitzen les primeres colònies escolars a la Llacuna.

El setembre de 1916 s’inaugura l’Escola Montessori.

L’1 de setembre de l’any 1920 s’inaugura el Palau Escolar.

En plena guerra civil espanyola les Escoles de l’Ateneu continuen realitzant la seva tasca pedagògica. Tan és així que segons el decret que fou publicat per la Generalitat de Catalunya el 23 de juliol de 1938 “La situació general del nostre país aconsella avui convertir la tasca pedagògica de l’Ateneu en col.laboradora de l’obra escolar que la Generalitat realitza arreu de Catalunya”. (...)

L’any 1939 l’activitat de l’Ateneu i de les Escoles s’aturarà durant un llarg període.

Serà així fins l’any 1978 que uns quants antics socis i exalumnes de les Escoles de l’Ateneu Igualadí, després de llargs esforços aconsegueixen recuperar l’Ateneu i posar en funcionament una de les seves més prestigioses seccions: les Escoles.

El curs 1978-79 les Escoles de l’Ateneu recuperaran les seves activitats iniciant-se de moment els tres cursos de parvulari per anar progressivament cobrint tots els nivells de l’Educació Primària.

El curs 1996/97 s’inicia la Llar d’Infants i l’Escola Anoia per donar continuïtat educativa de 0 a 18 anys.

CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ESCOLES ATENEU IGUALADÍ
C/ Sant Pau, 9 Apartat 243
Tel. 93 803 04 06 / 07 63 - Fax 93 803 94 28